onsdag 28. mars 2012

NRKs utenrikspropaganda

Paven har nylig besøkt Mexico, landet der snart 30.000 mennesker har mistet livet i en tilsynelatende evigvarende narkotikakrig. Landet der urbefolkningen blir systematisk undertrykt på grunn av en nyliberalistisk handelsavtale (NAFTA) framtvunget av USA, en avtale som har lagt makten i hendene på godseiere og finansielle maktsentra i Mexico City og Wallstreet, og som er en direkte årsak til økt korrupsjon og brudd på menneskerettigheter i Mexico og store deler av Latin-Amerika.

NRK fjernsyn var ikke til stede ved Pavens besøk i Mexico! 

Derimot er NRK fjernsyn til stede ved pavens besøk på Cuba. Er det fordi drapene og bruddene på menneskerettigheter er større på Cuba enn i Mexico? Nei, overhodet ikke. Kanskje er det da fordi cubanere nektes rett til utdanning og sykehus fordi de mangler penger, slik tilfellet er i Mexico? Nei, slett ikke. Det er fordi NRKs Washington-kontor er en lydig slave av takt og tone for servile tjenere av USAs hegemonibestrebelser. I over 40 år har USA prøvd å tvinge Cuba inn som en lydig bananrepublikk under amerikansk kontroll, og for det formålet trer NRK's Washington-kontor gjerne inn som medhjelpere.  

USAs konstante innblanding i Latin-Amerika ofres ikke en eneste reflektert tanke av den tanketomme utenriksredaksjonen i NRK. Men når det derimot gjelder å sverte et land som har prøvd å utvikle seg uavhengig av USAs innblanding, da er de selvsagt til stede.

Jeg har alltid forsvart NRK-lisensen, men nå er det slutt. Aldri mer! 

Tillat meg til slutt å servere en annen etisk og politisk kommentar med store bokstaver. Paven og den katolske kirken har i mange tiår stått bak systematisk fortielse av seksuell misbruk av barn og iherdig motstand mot prevensjon. I tillegg kommer støtte til diktaturer (f.eks. Chile under Pinochet og det 3. rike under Hitler) med tilhørende brudd på menneskerettigheter.

Men når lederen av denne religiøse kristne sekten (underforstått: ikke bare Islam eller andre religioner kan ha idiotiske toppledere!) uttaler seg om Cuba og samfunn som prøver å finne en annen vei enn den markedsfundamentalistiske, er det ikke lenger snakk om presse-etisk integritet. Langt i fra, da aksepterer NRK fullt ut at man skal få lov til å kaste stein i glasshus og blitt tatt alvorlig i NRK eller rettere sakt; NIRK (Norges Idiotiske Rikskringkasting).

Ble forresten fristet til å kaste meg på en av Konrads kjepphester i denne sammenhengen: Hvor i helvete er Per Edgar Kokkvolds dirrende pekefinger, når det gjelder NIRK? Sover denne presse-etiske vokteren eller har hans logiske evne avgått med døden eller blitt kjøpt opp? 

Den katolske kirke (og noen høyreradikale venner) hyller menneskerettighetene. Bildet er fra 1943, men NRKs utenriksredaksjon vil selvsagt delta, hvis det blir snakk om bilder som tas i 2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar