lørdag 10. mars 2012

Lysbakken? Nei, også Motbakken for kvinnesjåvismen

Det er krise! Krise ikke bare for SV, men også for kvinnesjåvinistene og SVs leder, Lysbakken . . .

La det være sagt med en gang, jeg støtter kvinners rettmessige arbeid for likestilling på alle områder! På den andre sida kommer støtter jeg ikke kvinnesjåvinistene som påstår at kvinner er de beste ledere, at kvinner er de flinkeste, at kvinner vet best og kan alt, at kvinner alltid har rett, at menn (og ikke sosialøkonomiske og samfunnsmessige strukturer!) bestemmer utviklinga i verden, osv, osv.

Ikke bare er dette stupid argumentasjonen, men i tillegg har den et metabudskap som indikerer at alle menn er genetisk bestemte undermennesker. Denne argumentasjon, iblandet protestantisk pietisme, har en rekke forkjempere i Norge. Jo da, "kvinnegruppa" Ottar er en av de mest fremtredene, men avskyggninger av kvinnesjåvinismen finnes også i SV og dels andre partier. Når det gjelder SV, er det er til å gråte over at et parti som hevder å stå for en vitenskaplige tilnærming til samfunn og økonomi, selv er blitt del av slikt svada.

Men kanskje er det håp? Da kan det kanskje være en vekkelse at en av de norske gudene i denne bevegelsen, SV-nestoren Berit Ås, har bedrevet kokkelimonke (som egentlig kun menn kan bedrive) overfor statsforvaltningen der en annen SV-guddom, Tora Aasland, (i kraft av det å være kvinne) selvsagt har foretatt de beste beslutninger. Men nå forteller undersøkelser at så enkelt er det ikke. Til sammenlikning blir statssekretær Kirsti Bergstø og hennes Jenteforsvar som blåbær å regne.

Det er lenge siden SV var et sosialistisk parti. Nå er det blitt et parti for kvinnesjåvinister med menn som en ubehaglig restkategori, et parti som har forlatt sosialistisk klassekamp til fordel for stupid kjønnskamp, et parti for språklige og kulturelle minoriteter med norsk arbeiderklassekultur som fniseobjekt, et miljø- og klima-parti med antagelsen om folk utenfor Oslo kan leve av å se på pene landskaper, og et parti som støtter Natos og USA angrepskriger framfor å ta avstand fra imperialisme og militær vold som løsning av konflikter.


 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar