onsdag 7. mars 2012

NRKs skjeve utenrikspolitiske nyhetsdekning

NRKs utenrikspolitiske nyhetsdekning har ikke maktet å fornye seg i løpet av de siste 20 årene. I 1989 falt Berlinmuren, men fortsatt opererer NRKs utenriksredaksjon ut fra et stupid verdensbilde der verden består av "good and bad guys". "The bad guys" finnes fortrinnsvis i Øst-Europa og "the good guys" finnes nesten uten et eneste unntak i Europa og USA, riktignok med visse kledelige pittoreske skjønnhetsflekker som f.eks. korrupte politikere og sexskandaler.

Denne skjeve oppfatningen av verden har lenge ergret meg. I ettermiddag (7. mars, kl. 20.10) bestemte meg derfor å gjøre et lite eksperiment med utgangspunkt i oppslagene på NRKs utenriksorienterte hjemmesider. Et slikt esperiment beviser selvsagt ingenting, men kan i det minste underbygge en hypotese om NRKs skjeve tilnærming.

Min lille undersøkelse viste at til sammen 22 oppslag hadde fokus på Russland (10 oppslag) og USA (12 oppslag). Av de 12 oppslagene som omhandlet USA, var 2 kritiske og 10 positive eller nøytrale til forholdene som ble tatt opp. Når det derimot gjaldt Russland var 2 innslag positive eller nøytrale, mens 8 var kritiske og dels svært kritiske til forholdene som ble tatt opp.

Skjevheten følges selvsagt også opp i den direkte TV-dekningen. I Moskva opererer en adrenalinsprutende Hans Wilhelm Steinfeld med et dårlig skjult hat til alt som befinner seg innenfor Kremls murer. Hvis hundre demonstranter dukker opp på et gatehjørne i Moskva er Steinfelt til stede, og river av seg om alle grusomheter og overgrep som Russlands fæle makthaverne står bak.

NRKs utenrikskorrespondent i Washington, Jon Gelius, fungerer på sin side som tannløs puddel og mikrofonstativ. Han fokuserer sjeldent og aldri på demonstrasjoner (selv om det ikke mangler på slike!), men på stokk konservative republikanernes valgkamp. Der dukker han gjerne opp og gir oss en virkelighetsbeskrivelse som er kjemisk fri for enhver kritikk mot de eiegode, staute presidentkandidatene som gjerne utløser nye kriger i verden, hvis de kommer til makten.

Det ergrer meg helt inn til ryggraden at jeg er med på å finansiere NRKs utenriksredaksjon gjennom lisensavgiften! Siden jeg ikke kan gjøre noe med det, utover å skifte til en annen kanal når utenriksredaksjonen viser seg i TV-ruta, står jeg helt maktesløs. Men en liten trøst har jeg i alle fall. Jeg kan i det minste avslutte dette innlegget med å be NRKs utenriksredaksjon dra til helvete (selvsagt på en høflig, men svært oppriktig måte), og oppfordre alle som leser dette å kutte NRK til fordel for seriøse TV-stasjoner som BBC Word og Aljazeera.   


NRKs utenriksredaksjon prøver å ta inn over seg at verden har minst to sider. Redaksjonen har derfor påbegynt treningen med å fokusere to ting, her to pupper. Senere vil de avanserte til å se på jur hos kyr, to baller på en fotballspiller og kanskje vil de ha intellektuell kapasitet til å skjønne at det noen ganger også finnes mer enn to perspektiv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar