søndag 11. desember 2011

Takk til Michael Nobel

Alfred Nobels oldebarn, professor Michael Nobel, reagerer (takk og pris) på den norske Nobelkomiteens brudd på vedtektene for fredsprisen. Det samme gjør den norske juristen Fredrik S. Heffermehl.

Michael Nobel sier: "Ifølge Nobels intensjoner i testamentet, skulle prisen gå til "fredsforkjempere", nærmere forklart personer som arbeider for å hindre krig gjennom en "nasjonenes forbrødring", det vil si et globalt samarbeid om nedrustning basert på global rett og globale institusjoner. Verken mer eller mindre. Likevel har Nobelkomiteen de siste tiårene bevisst sett bort fra sitt oppdrag og valgt prisvinnere ut fra egne oppfatninger. Menneskerettighetsforkjempere, miljøvernere og en lang rekke andre har fått prisen til tross for at deres innsats på ingen måte ligger innenfor Nobels spesifikke fredsvisjon som fremgår av testamentet."

Jeg støtter Nobels kritikk fullt ut. Han glemte imidlertid at Jagland & Co sågar ga "fredsprisen" til Barak Obama, presidenten i et land som har vært verdens mest fremtredende krigsførende nasjon i alle år etter den siste verdenskrigen. En helt uhyrlig tildeling og en understrekelse av Nobel-komiteens komplette politisk-kulturelle inkompetanse og slagside. 

Hvis ikke Regjering og Storting snart sparker middelhavsseilerne i Nobelkomiteen og endrer dens sammensetning, må fredsprisen fratas Norge! Representantene i Nobelkomiteen må i fremtiden ikke kun komme fra rekkene av avdankede stortingspolitikere, men inkludere fagkompetanse fra utenrikspolitiske forskningsmiljø. Sistnevente gruppe må uten tvil også utgjøre flertallet i Nobelkomiteen. 

PS. Vær så snill. Send Jagland (og gjerne også Geir Lundestad) tilbake til Europarådet for godt. Få dem for all del ut av landet før de gjør mer skade både på Nobels Fredspris og Norges anseelse i utlandet. For å si det med en omskriving av professor Lawrence J. Peter. "Disse to har steget til sitt inkompetansenivå i Norge. La dem for all del få anledning til å nå nye høyder i utlandet." En venn av meg som er innbitt EU-motstander, ser helst at de to blir opptatt som personlige medlemmer av Europakommisjonen.


Kritikken av Nobelkomiteen er høyst uberettiget, uttaler en opprørt Torbjørn Jagland. "Hele komiteen har nettopp avsluttet et smørbrødkurs der vi alle stod med glans, riktignok etter noe prøving og feiling. Klart vi er i stand til å forvalte Nobels Fredspris. Ingen tvil om det."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar