lørdag 26. november 2011

Hollywoods fredspriskonsert

Tradisjonen tro avholder Hollywood og anglo-amerikansk musikkindustri fra verdens største krigførende nasjoner, USA og UK, fredspriskonsert i Oslo. En ting er i alle fall innlysende, udugeligheten til den norske Nobelkomiteen og dens direktør (og spesialist på USAs historie), Geir Lundestad, er på nesten samme nivå som i fjor.

En viss forbedring er å spore, men også i år domineres artistlisten av artister fra verdens fremste krigsførende nasjoner. Den politiske og kulturelle salgsiden til Den norske Nobelkomiteen holdes dermed intakt. For et par år siden var countryartisten Toby Keith, en varm tilhenger av USAs krigføring rundt om i verden, en av hovedattraksjonene på "fredspris"komiteens og Lundestads "fredspriskonsert". I år har Lundestad og "fredspris"komiteen maktet å få med seg tre - fire artister fra andre land enn USA og UK. En forbedring, men fortsatt er individuelle artister fra Asia og Latin-Amerika fraværende.

Når Kina eller andre neste gang hevder at Den norske Nobelkomitteen er et underbruk av anglo-amerikansk propaganda og hegemonibestrebelser, kommer jeg fortsatt til å nikke anerkjennede. Jeg får bare trøste meg med at jeg også i 2011 har den store gleden av å kunne skifte kanal, når den politiske og kulturelle slagsiden til Nobel "Freds"pris skal proklameres høyt og tydelig på NRK og visse utenlandske kanaler.

Ærlig talt. Tro meg, det skal bli en fornøyelse å skifte kanal. En ren fornøyelse!Representanter fra den "Norske" Nobelkomitee bedyrer at de står helt selvstendig og ikke påvirkes av noen. Ikke en gang av sin egen kulturelle og politiske ballast. Verken når det gjelder hvem "Fredsprisen" utdeles til eller når det gjelder artister til "fredspris"konserten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar